De Salon: brandpunt van talent, netwerk en kennis

“Vanaf het prille begin heb ik mijn festival tot een unieke ontmoetingsplek willen maken met ruimte voor inspiratie en dialoog.
 Kamermuziek leent zich daar bij uitstek voor omdat het een heel directe en persoonlijke manier van muziek maken is. Het is teamsport: er is geen dirigent of andere leider, er is alleen teamspirit, chemie én het gezamenlijk streven naar perfect samenspel.

De Salon, nu net als de fameuze salons in de 19e eeuw, is een dynamisch platform waar gelijkgestemden tot een creatieve uitwisseling van ideeën en visies kunt komen. Hoogwaardige kunst en een sfeervolle entourage vormen daarbij het cement.

Ik nodig u van harte uit deel uit te gaan maken van onze Salon!”

Eva Stegeman, violiste, oprichter & artistiek directeur Kamermuziekfestival Den Haag


Waar staat de Salon voor?

De Salon is dé ontmoetingsplek in Den Haag voor diegenen die uitgelezen netwerkmogelijkheden willen combineren met het uitwisselen van (zakelijke en culturele) expertise. Speerpunt is wederzijdse inspiratie. Het festival biedt culturele inhoud op niveau en hoopt op zijn beurt ervaring op te doen over zaken als ondernemerschap. Inhoudelijke kennis van kunst of muziek is geen voorwaarde of noodzaak; de uitwisseling van ideeën staat centraal. Als lid bevindt u zich in select gezelschap. Door het jaar heen kent de Salon twee contactmomenten.

Door lid te worden van de Salon verbindt u zich aan een van de meest kwalitatieve en innovatieve muziekfestivals van Nederland, een festival dat zich middels uw lidmaatschap niet alleen verder kan ontwikkelen, maar dankzij u ook geschraagd wordt in zijn cultureel ondernemerschap.

Ambassadeurs
Naast leden en gastsprekers kent het festival een aantal ambassadeurs. Dit zijn toonaangevende persoonlijkheden uit verschillende disciplines die het gedachtegoed van de Salon uitdragen. Zij vervullen een spilfunctie in de Salon bij het verbinden van kunst en het bedrijfsleven.

  • Hans Schouten, ondernemer en al elf jaar nauw verbonden aan het festival
  • Leo Samama, componist, musicoloog en cultureel ondernemer
  • Pauline van der Meer-Mohr, bestuursvoorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Roel Bekker - voormalig topambtenaar Rijk en hoogleraar Arbeidsverhoudingen publieke sector
  • Rein Jan Hoekstra, jurist en voormalig lid Raad van State
  • Edwin Rutten, Radio 4 presentator, acteur, zanger
  • Bart Bleker, voormalig bestuurder, thans adviseur en toezichthouder
  • Patricia Engelbert van Bevervoorde, projectontwikkelaar en headhunter

Als uw nieuwsgierigheid gewekt is, stuur dan een mail naar:
salon@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Er wordt direct contact met u opgenomen.
Mogelijk heeft u nog vragen? Daarmee bent u uiteraard altijd en van harte welkom. Uw contactpersoon is Onno Ephraim, zakelijk directeur.