Thema 2011: Verbintenissen

Nergens voelt een muzikant de kracht van verbondenheid zo sterk als op het podium, tijdens een gelukte frase, met musici naast je waarmee het fantastisch klikt. En met liefhebbers in de zaal die in het fluïdum van de uitvoering steeds dichterbij komen, die je met de noten van al die fantastische componisten als het ware naar je toe trekt. Luisteraars bij wie wij als musici de onmisbare steun voelen waar elke bijzondere uitvoering op drijft.

Met u delen we onze passie voor muziek. Een liefde die zich vertakt naar- en verbindt met ons leven en er een waardevolle dimensie aan toevoegt. Een liefde ook, die ons sterk verbindt met elkaar. Nu zelfs het behoud van ons beste cultuurgoed niet meer vanzelfsprekend lijkt. Juist nu zijn we ons er des te bewuster van dat de wezenlijke waarde van muziek vooral schuilt in onze ongebroken band met u als luisteraar. Zolang u blijft komen, blijven wij voor u optreden.

Hooggeëerd publiek, vertrouwd, nieuw, rijp of jong. U bent weer van harte welkom!
En wij verheugen ons er enorm op u allemaal weer te zien; bien étonnés de se trouver ensemble. Graag stel ik u wederom voor aan binnen- en buitenlands toptalent in de mooist denkbare kamermuziek, belicht vanuit vriendschap en culturele vervlechting.

Als klap op de vuurpijl formeren we deze keer een festivalorkest waarin allerlei
deelnemers aan het festival hun muzikale krachten bundelen: de bekroning van onze verbintenis!

Eva Stegeman
Artistiek leider

Share |