Organisatie

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag
Columbusstraat 101
2561 AC Den Haag
info@kamermuziekfestivaldenhaag.nl (contact festivalorganisatie)

IBAN: NL92 RABO 0191 9969 98
BIC: RABONL2U
BTW (VAT) nr: NL8124.52.203.B01
KvK (Chamber of Commerce): 27257153

Bestuur Stichting IKDH
Regina Schim van der Loeff - voorzitter
Janbert Heemstra - 1e secretaris
Caroline van Niekerk - 2e secretaris
Johan Felius - penningmeester
Marijnke de Jong - lid
Marjanne Franke - lid

Ambassadeurs

Roel Bekker - voormalig topambtenaar Rijk en hoogleraar Arbeidsverhoudingen publieke sector
Bart Bleker - voormalig bestuurder, thans adviseur en toezichthouder
Patricia Engelbert van Bevervoorde - projectontwikkelaar en headhunter
Steven van Hoogstraten - voormalig directeur Carnegiestichting
Pauline van der Meer Mohr - Non executive Director and former University president
Edwin Rutten - Radio 4 presentator, acteur, zanger
Leo Samama - componist, musicoloog en cultureel ondernemer
Hans Schouten - ondernemer, sinds de oprichting nauw verbonden aan het festival

Bestuur Vriendenkring
Marceline Blangé - voorzitter
Marjanne Franke - penningmeester
Marijnke de Jong - secretaris
Frank van Vliet - lid
Lisa van Winden - lid
vrienden@kamermuziekfestivaldenhaag.nl (contact vriendenkring)

Salon
salon@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Artistiek directeur

Eva Stegeman

Zakelijk directeur
Onno Ephraim
directie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Marketing, publiciteit en perscontact
Janko Duinker
publiciteit@kamermuziekfestivaldenhaag.nl
Tel : 06 5125 8475

Productie & organisatie
Andrea Versteeg
productie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Educatie
Eva Stegeman
productie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Vormgeving
Bas de Wit, HolwerdaDeWit


ANBI-Gegevens

Naam instelling

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

RSIN/Fiscaal nummer

812452203

Doelstelling

Het organiseren van een jaarlijks te houden kamermuziekfestival in de regio Haaglanden.

De stichting heeft ten doel:

-        Het stimuleren van kamermuziek

-        Het samenbrengen van jonge, professionele musici uit verschillende landen

-        Alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting werft geld uit subsidies, schenkingen, publieksinkomsten en sponsoring. 

Beloningsbeleid

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Directie:

Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast.

Personeel:

Er zijn geen vaste medewerkers (dienstverbanden). Gedurende het jaar zijn voornamelijk de zakelijk- en artistiek leider werkzaam voor het IKDH (directie, allen zzp-er). Enige maanden voorafgaand aan een festivaleditie komen daar de marketingmedewerking en de productieleider bij en rond de uitvoering van een festivaleditie worden tijdelijk enkele professionals en vele vrijwilligers aan het team toegevoegd. Dit uiteraard naast alle musici en andere uitvoerenden. ZZP-ers ontvangen een marktconform uurtarief. 

Share |