Vrienden van Kamermuziekfestival Den Haag

Bent u ook al Vriend?
Iedere Vriend telt - zeker in deze tijd!  U kunt het hele jaar door Vriend worden door onderstaand formulier in te vullen.
Wat houdt dat vriend-zijn precies in? Vanaf € 35,- per jaar steunt u het festival en helpt u ons bij het realiseren van bijzondere artistieke projecten.

Vrienden hebben een streepje voor:
  • een jaarlijkse vriendenbijeenkomst
  • u bent steeds tijdig op de hoogte van het programma en de toekomstplannen
  • de mogelijkheid om repetities bij te wonen
  • voor vrienden die het leuk vinden zich als vrijwilliger actief in te zetten zijn er ook veel mogelijkheden. Wanneer had u bijvoorbeeld voor het laatst een topmusicus naast u in de auto?

Adoptieprogramma
Naast het doneren van een jaarlijks bedrag kunt u het festival steunen door een specifiek festivalonderdeel te 'adopteren'. Wilt u meer weten over dit adoptieprogramma, neem dan contact op via vrienden@kamermuziekfestivaldenhaag.nl


Vriendenbestuur:

Marceline Blangé - voorzitter
Marjanne Franke - penningmeester
Marijnke de Jong - secretaris
Frank van Vliet - lid
Lisa van Winden - lid


ANBI

De Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag heeft een ANBI status. Hieronder vindt u de vereiste informatie hierover. Onze officiële naam is: Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

Kamer van Koophandel: 27356303
RSIN: 821351138

De Stichting heeft ten doel:
* het verlenen van financiële steun voor de door de Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag te organiseren specifieke evenementen;
* het wekken van belangstelling bij het publiek voor het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag;
* het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Over het bovenstaande vindt u meer in onze statuten (binnenkort op deze website). 
Binnenkort vindt u op deze webpagina ook meer informatie over ons beleidsplan en onze financiële verantwoording.

Hier vindt u onze 
jaarverslagen: 
jaarverslag-2013-vrienden.pdf 
jaarverslag-2015.pdf 


Schenken aan de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag (ANBI Status)

De Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag is door de fiscus erkend als een culturele algemeen nut beogende instelling (een 'culturele ANBI'). Daardoor zijn, wanneer u aan de Stichting wilt schenken, voordelige belastingregels van toepassing, zowel voor eenmalige giften als voor periodieke schenkingen.

We geven hieronder twee voorbeelden. Een uitgebreidere uitleg kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Eenmalige schenking: 25% extra aftrek van het bedrag boven de drempel

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen dan mag u deze van de belasting aftrekken. Hiervoor geldt wel een drempelbedrag en een maximumbedrag. Als u meer dan 1% (de drempel) van uw inkomen aan aftrekbare giften doet dan is het gedeelte boven die 1% aftrekbaar. Hierbij moet u uitgaan van het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek. De fiscus noemt dit 'het drempelinkomen'. De aftrek mag niet minder zijn dan 60 euro en ook niet meer dan 10% van uw drempelinkomen.

Omdat de Stichting Vrienden een culturele ANBI is, mag de aftrek worden verhoogd met 25%.

Een voorbeeld bij een drempelinkomen van € 30.000 en een gift van € 500:

Bedrag gift
€ 500
Af: drempel (1% van 30.000)
-€ 300
Subtotaal
€ 200
Bedrag verhoging = 200 x 25%
+€ 50
aftrekbaar bedrag
€ 250 

De maximale verhoging van de aftrek is € 1.250. 

Periodieke schenking : 25% extra aftrek over de gehele schenking

Wanneer u de Stichting Vrienden voor een langere periode wilt steunen dan kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de nog gunstiger regeling voor periodieke giften. U moet dan met de Stichting afspreken om gedurende minimaal 5 jaar een schenking te doen die elk jaar (ongeveer) even groot is. Vroeger eiste de fiscus dat zo'n afspraak bij de notaris werd vastgelegd. Maar sinds 2014 kan dit ook via een eenvoudige overeenkomst tussen u en de Stichting Vrienden.

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag. De verhoging van de aftrek met 25% geldt dus de gehele schenking. 

Voorbeeld:

Bedrag gift
€ 5.000
Bedrag verhoging
5.000 x 25% = € 1.250
Aftrekbaar bedrag
€ 6.250

Een schenkingsovereenkomst met de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

Wilt u van de regeling voor periodieke schenkingen gebruik maken? U kunt op de website van de Belastingdienst de Overeenkomst Periodieke gift in geld vinden die u en de Stichting Vrienden kunnen gebruiken om de schenkingsovereenkomst vast te leggen. Deze overeenkomst en de bijbehorende toelichting geven u tevens een duidelijk beeld van de spelregels die de fiscus hanteert.

Share |